Wierzyć jak Maryja

ufając bardziej Bogu niż samemu sobie

Kochać jak Maryja

służąc zawsze Jezusowi a nie samemu sobie

Stać się Maryją

żyjąc Duchem Świętym w modlitwie, w pracy, w odpoczynku...

O. Winfried M. Wermter COr

Intencja Papieska - Maj

Aby Kościół w Afryce poprzez zaangażowanie swoich członków był zaczynem jedności pomiędzy narodami, a także znakiem nadziei dla tego kontynentu.

Papieskie Wideo - Papieska Światowa Sieć Modlitwy

Słowo Życia

… nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. (J 10,28c)

  • Czy dostrzegłem dziś jak Bóg troszczy się o mnie?
  • Pokój, zaufanie, bezpieczeństwo,… – to dary od Boga.
  • Nie będę się bać. Bóg większy jest od mojego lęku!

www.duchowarodzina.pl

Jedna Intencja

Intencja: By Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat.

Cel: Zjednoczenie całej Polski i świata przy Niepokalanym Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca.

Działanie: W dowolnym czasie uczyń i złącz z tą intencją dowolne dobro: modlitwę, ofiarę, post, umartwienie.

www.jednaintencja.pl